Novica

V letu 2015 znižanje maloprodajnih cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh cen naftnih derivatov v Sloveniji so se v 4. četrletju 2015 (oktober - december) in tudi na nivoju celotnega leta 2015 znižale. V letu 2015 so bile maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina 95 nižje za 11 %, dizelskega goriva za 13 %, kurilnega olja za ogrevanje za 16 % in UNP – avtoplina za 19 %.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem niviju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) 2015 in celotno leto 2015.
 

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so za 4. četrtletje leta 2015 znašale:

 • 1,210 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,270 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 9 (NMB 98),
 • 1,106 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,814 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,549 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
 • 0,580 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (4. četrtletje 2015 glede na 4. četrtletje 2014) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov znižale, in sicer pri NMB 95 za 11,4 %, pri NMB 98 za 14,0 % pri dizelskem gorivu za 16,6 %, pri KOEL za 17,8 %, pri industrijskem kurilnem olju za 27,7 % in pri UNP – avtoplinu za 20,7 %. Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje neto cene brez davkov in dajatev, ki so se v obdobju enega leta znižale za 23 % za bencinsko gorivo in UNP - avtoplin 28 % za dizelsko gorivo in kurilno olje. Na drugi strani so se dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za bencinsko gorivo zvišale za 24 %, za dizelsko gorivo zvišale za 25 %, za UNP- avtoplin pa znižale za 38 %. Trošarina na liter bencinskega goriva se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 7 %, za dizelsko gorivo za 6 %, za KOEL pa je bila višja za 16 %.


Znane so tudi povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na letnem nivoju za leto 2015, in sicer so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,287 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,337 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,176 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 0,847 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,650 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
 • 0,614 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne maloprodajne cene so se tudi na letnem nivoju v obdobju enega leta (leto 2015 v primerjavi z letom 2014) znižale, in sicer pri NMB 95 za 11,2 %, pri NMB 98 za 9,6 % pri dizelskem gorivu za 12,9 %, pri KOEL za 16,2 %, pri industrijskem kurilnem olju za 19,2 % in pri UNP – avtoplinu za 19,1 %.

 

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje 2008 - 2015. 


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika