Novica

V letu 2016 nižje maloprodajne cene električne energije za industrijske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske končne odjemalce na letnem nivoju za leto 2016. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2016 znašala 160 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 0,8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je v znašala 93 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju znižala za 4,4 %.

Cena za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih, se je v obdobju enega leta za gospodinjske odjemalce v povprečju znižala za 2 %, za industrijske odjemalce pa za 10 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za leto 2016.
 

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2016 znašala 160,16 EUR/MWh in je bila za 0,8 % višja kot leta 2015.

Poglavitni razlog za stabilne maloprodajne cene je znižanje postavke cene za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev. Ta je v letu 2016 znašala v povprečju 56,8 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 2 %. Cena omrežnine za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, se je v obdobju enega leta malce povišala, in sicer v povprečju za 0,4 %. Postavka dajatve v energetiki se je  predvsem zaradi višjega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 in višjega prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016, v opazovanem obdobju enega leta v povprečju povišala za 11 %.

V letu 2016 je delež cene za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 34,9 %, delež omrežnine pa 34,2 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 11,0 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene. 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statističnih časovnih vrstah:  

 

Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2016 znašala 92,61 EUR/MWh in je bila za 4,4 % nižja kot leta 2015.

Cena za dobavo energije v pristojnosti dobaviteljev je v letu 2016 znašala v povprečju 44,9 EUR/MWh in se je v obodbju enega leta v povprečju znižala za 10 %. Regulirana cena omrežnine je bila v tem obdobju višja v povprečju za slaba 2 %. Dajatve v energetiki so se v enoletnem obdobju povišale v povprečju za 12 %,  trošarina pa je bila nižja v povprečju za slabih 5 %.

V letu 2016 je delež cene za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 59,2 %, delež omrežnine pa 24,4 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 12,6 %, delež trošarine pa 3,8 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika