Novica

V tretjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije za industrijske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 5,9 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1,3 %, za industrijske porabnike pa nižja za 10,2 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij - september) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2016 znašala 165,8 EUR/MWh in je bila za 1,3 % višja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišala za 2,0 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 3. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 1,3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 56,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za poldrugi odstotek. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 3. kvartalu 2016 znašale 18,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se zaradi povišanja prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016 in povišanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 9 %.

V 3. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 41,6 %, delež omrežnine 41,8 %, delež dajatev v energetiki 14,4 %, delež trošarine pa 2,2 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2016 znašala 90,0 EUR/MWh in je bila za 5,9 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca minimalno povišala, in sicer za 0,7 %.


Postavka dobava energije je v 3. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 44,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 10,2 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 16,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za poldrugi odstotek. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 3. kvartalu 2016 znašale 9,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 3 %.

V 3. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 60,6 %, delež omrežnine 22,3 %, delež dajatev v energetiki 13,0 %, delež trošarine pa 4,1 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika