Novica

V zadnjem četrtletju 2015 nižje cene za končne porabnike električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za četrto četrtletje (oktober - december) leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta minimalno zvišala za 0,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 7,2 %.

Cena za dobavo energije, ki se določa prosto na trgu, je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za industrijske porabnike pa nižja za 6 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za četrto četrtletje (oktober - december) 2015.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. kvartalu leta 2015 znašala 158,86 EUR/MWh in je bila za 0,3 % višja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 2,9 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 4. kvartalu 2015 za povpečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,41 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 3 %. Cena za uporabo omrežja je znašala 53,67 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za 2 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 4. kvartalu 2015 znašale 17,08 EUR/MWh in so se zaradi višjega prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) od 1. 1. 2015 in višjega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) od 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 20 %.


V 4. četrtletju 2015 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 43,3 %, delež cene za uporabo omrežja 41,2 %, delež dajatev v energetiki 13,1 %, delež trošarine pa 2,4 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. kvartalu leta 2015 znašala 100,75 EUR/MWh in je bila za 7,2 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca zaradi sezonskega vpliva omrežnine zvišala za 5,4 %.


Postavka dobava energije je v 4. kvartalu 2015 v povprečju znašala 49,58 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 6 %. Regulirana cena za uporabo omrežja je znašala 20,22 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za 20 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 4. kvartalu 2015 znašale 9,74 EUR/MWh in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 23 %. Zaradi uvedbe olajšav pri obračunavanju prispevka OVE+SPTE za energetsko intenzivna podjetja se je postavka dajatve za večje industrijske odjemalce v skupini IF (70 do 150 GWh letne porabe) v enoletnem obdobju znižala za 11 %.

V 4. četrtletju 2015 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega industrijskega odjemalca znašal 60,0 %, delež cene za uporabo omrežja 24,5 %, delež dajatev v energetiki 11,8 %, delež trošarine pa 3,7 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika