Novica

Vlada odgovorila na tožbo mag. Vitoslava Türka v upravnem sporu zoper odločbo Vlade o izbiri kandidata za delovno mesto direktorja ELES

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na tožbo mag. Vitoslava Türka v upravnem sporu zoper odločbo Vlade Republike Slovenije o izbiri kandidata za delovno mesto direktorja družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., in ga posredovala Upravnemu sodišču RS.

Na javni razpis za direktorja Elesa, ki ga je nadzorni svet objavil 26. februarja, so prispele štiri prijave. Od teh sta bili popolni le dve: oddala sta ju mag. Vitoslav Türk in Milan Jevšenak, ki je Eles vodil že od lanskega aprila kot njegov zastopnik.

 

Mag. Vitoslav Türk je tožbo na Upravno sodišče RS vložil potem, ko je Vlada RS 8. aprila za direktorja Elesa s štiriletnim mandatom imenovala Milana Jevšenaka. Hkrati je podal tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Vlada je Upravnemu sodišču RS že  poslala odgovor na njegov predlog za izdajo začasne odredbe v konkretnem upravnem sporu in mu predlagala, naj predlog kot neutemeljen zavrne.

 

V odgovoru na tožbo se Vlada RS opredeljuje do vseh tožbenih navedb in sodišču predlaga zavrnitev tožbenega zahtevka kot neutemeljenega, če ne bo sodišče tožbe zavrglo kot preuranjene.


© 2012 - 2020 Portal Energetika