Novica

Zamenjava člana nadzornega sveta družbe BORZEN

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 94. redni sejiv vlogi skupščine Borzen, operaterja trga z elektriko, d.o.o., sprejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta in do preostanka mandatne dobe imenovala novega člana nadzornega sveta.

Vlada je na podlagi odstopne izjave razrešila Žigo Fišerja z mesta člana nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o.

Vlada za čas do poteka mandata razrešenega člana iz prejšnje točke, to je do 3. 6. 2027, za člana nadzornega sveta družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d o.o. imenuje mag. Hinka Šolinca.

Direktorica družbe poskrbi za vpis sklepov iz 1. in 2. točke v knjigo sklepov družbe.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika