Novica

Znižanje marže za bencinsko in dizelsko gorivo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je današnji 157. dopisni seji spremenila Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za 3 cente na liter znižuje najvišjo dovoljeno višino marže za standardno bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodajata na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov določa mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencinskega goriva (NMB-95) in standardnega dizelskega goriva ter sestavine in merila, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (distributerji). Mehanizem regulacije cen naftnih derivatov iz uredbe se uporablja za prodajo na bencinskih servisih izven servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Spremenjena Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov prinaša 30-odstotno znižanje najvišje dovoljene višine marže distributerjev, in sicer se:

  • za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95) iz 0,0994 evra/liter zniža na 0,0694 evra/liter,
  • za dizelsko gorivo iz 0,0983 eura/liter zniža na 0,0683 evra/liter

Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje (ELKO) ostaja nespremenjena pri 0,08 eura/liter.

Uredba se začne uporabljati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 5. decembra 2023 in velja do 29. februarja 2024.

S spremembo se bo s sočasnimi ukrepi prilagajanja trošarine na oba pogonska goriva vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen naftnih derivatov ter posledično na znižanje inflacije.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 120/2023.

Vir: MOPE, MGTŠ


© 2012 - 2024 Portal Energetika