Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti (430-35/2011-MVZT) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 06.12.2012
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetsko pogodbeništvo v določenih objektih Ministrstva za kulturo« Ministrstvo za kulturo 22.12.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo 02.03.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo Ministrstvo za obrambo 23.04.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 23.09.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 03.03.2017
Druga faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" Ministrstvo za pravosodje 10.03.2017
Tretja faza konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč" Ministrstvo za pravosodje 01.08.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljalci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 22.09.2017
Razpisna dokumentacija za drugo fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 27.02.2018
Razpisna dokumentacija za tretjo (ponudbeno) fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 29.04.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica Občina Brezovica 30.07.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice Občina Brežice 26.07.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj« Občina Črnomelj 19.08.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina Občina Duplek, Občina Hajdina 10.04.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik« Občina Hrastnik 05.08.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija Občina Idrija 03.02.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta Energetska prenova javnih stavb v Občini Kamnik Občina Kamnik 21.07.2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik Občina Lenart, Občina Podlehnik, Občina Sveta Ana 16.07.2021
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer« Občina Ljutomer 08.12.2017
Javni razpis za izbiro javnega partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Poljčane Občina Poljčane 21.10.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna« Občina Postojna 16.12.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za projekt energetskega pogodbeništva na objektu "Veleblagovnica TIMA" Občina Radlje ob Dravi 04.11.2016
Javni razpis za izbiro javnega partnerja (koncesionarja) za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi Občina Radlje ob Dravi 25.11.2016
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah« Občina Šmarje pri Jelšah 02.06.2017
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika