Novica

1. slovenska konferenca o E-mobilnosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Danes je na Dan zemlje v prostorih rektorata Univerze v Mariboru potekala 1. slovenska konferenca o e-mobilnosti, ki se jo je udeležil tudi državni sekretar mag. Bojan Kumer. Konferenca je del trajnostnega projekta E-mobilnost, v okviru katerega želijo organizatorji spodbuditi medsebojno povezovanje in proaktivnost, spodbuditi čim več udeležencev k uporabi vozil prihodnosti – vozil na električni pogon ter prevzeti aktivno in vodilno vlogo na področju rabe energije iz obnovljivih virov v prometu in razvoju pametnih omrežij.

Mag. Kumer je kot uvodni govornik na konferenci poudaril, da resorno ministrstvo (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) pripravlja Energetski koncept Slovenije, ki predvideva postopni prehod iz energetske odvisnosti od fosilnih virov iz tujine na domače energente. Pomemben del tega koncepta je tudi energija v prometu, kjer ima e-mobilnost posebno mesto, saj smo se v Evropi zavezali za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih škodljivih snovi do leta 2020 in naprej. Dodatno smo do leta 2020 zavezani tudi k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije na 25 %, in sicer so cilji postavljeni ločeno za sektor prometa, ter za sektorja električne energije in toplote.

Ob razvoju električnih avtomobilov je pomembna tudi polnilna infrastruktura, kjer se bo prihodnost polnilne infrastrukture razvijala v treh hitrostih: visokozmogljive multistandardne hitre polnilne infrastrukture na glavnih prometnicah, normalne hitre polnilnice na vseh javnih mestih ter počasna polnilna mesta, kjer se lahko vozila polnijo dolgotrajno. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor spodbuja in podpira izobraževanje ter promocijo e-mobilnosti v širši javnosti v želji, da bi se nam pridružili tudi vodilni proizvajalci električnih vozil z uradno predstavitvijo svoje ponudbe v Sloveniji.


V strokovnem delu konference so svoje uspešne projekte in poslovne prakse predstavili najpomembnejši deležniki s področja e-mobilnosti v Sloveniji. Dr. Gorazd Štumberger (FERI) je je predstavil koncept pametnih omrežij, pametnih zgradb in pametnih mest ter spomnil na kompleksnost in večplastnost koncepta e-mobilnosti. Simon Čretnik (DEVS) je na podlagi številnih lastnih izkušenj slikovito orisal prednosti pa tudi zadrege uporabnikov električnihj vozil, predstavil primere dobrih praks v tujini in ponudil številne pobude in predloge, ki bi jih veljalo upoštevati pri izgradnji uporabniku prijazne polnilne infrastrukture. David Batič (Agencija za energijo) je je orisal delovanje Agencije na področju e-mobilnosti ter pomen reguliranja investicij v pametna omrežja za spodbujanje učinkovitega uvajanja elektromobinosti. Roman Mulec (Vinodgradništvo Mulec) je predstavil uspešno združevanje e-mobilnosti in turizma v okviru projekta KulEbike, ki združuje izposojo električnih koles s ponudbo devetih vinogradnikov in turističnih kmetij iz Slovenskih goric.


Konferenca se je zaključila z okroglo mizo na temo "Izzivi e-mobilnosti kot poslovne priložnosti Slovenije". Glede na podatek, da bo svetovna industrija električnih vozil samo v letu 2014 dosegla kar 86-odstotno rast, je potreben temeljit razmislek o priložnostih, ki jih e-mobilnost prinaša Sloveniji. Za dosego cilja povečanja deleža uporabe električnih vozil v prometu je potrebno ustrezno gospodarsko okolje in industrijska politika. Priložnost vstopiti na tržišče, ki v Evropi dosega več kot 50 % rast trga letno, je potrebno čimprej izkoristiti, saj lahko s skupnim delovanjem na področju razvoja električnih vozil zagotovimo obstoj razvojne industrije na tem področju v Sloveniji, s tem pa omogočimo odpiranje novih delovnih mest.


V okviru projekta je bil vzpostavljen tudi tudi spletni portal www.emobilnost.eu, čigar namen je predstaviti razvojno paradigmo e-mobilnosti v kontekstu trajnostnega razvoja, seznanjati najširšo javnost o možnostih in priložnostih uporabe čiste energije, povezati nosilce razvoja e-mobilnosti v Sloveniji (posamezniki, inštitucije, podjetja, regulatorji), predstaviti dobre prakse iz tujine in jih povezati s slovenskimi deležniki, predstaviti delovanje infrastrukture namenjene polnjenju električnih vozil in ažurno predstavljati novosti, informacije in storitve za potrošnike in uporabnike tovrstne infrastrukture.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika