Novica

11. konferenca OVE in URE za Slovenijo do 2030

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V petek, 21. maja 2017 je v organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije (SLOBIOM) v prostorih Državnega sveta RS potekala 11. konferenca OVE in URE za Slovenijo. Sodelujoči so v razpravi opozorili na potrebo po posodobitvi zakonodaje in pripravi sistemskih rešitev, ki bodo motivirale lokalne skupnosti ter druge pravne in fizične osebe za hitrejše širjenje obnovljive energije. Udeležence konference je nagovoril v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Jože Dimnik.

Udeležence je nagovoril v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo mag. Jože Dimnik (Foto: SLOBIOM).

V prvem delu konference je mag. Jože Dimnik (Ministrstvo za infrastrukturo) predstavil obstoječe zakonodajne in sistemske rešitve za prehod na obnovljivo energijo in temeljna izhodišča za Energetski koncept Slovenije, v katerem bo kot ključna usmeritev dolgoročne vizije države zasledovano razogljičenje vseh s proizvodnjo in rabo energije povezanih dejavnosti. Zoran Planko (MKGP) je predstavil letošnje podpore Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obnovljivim virom energije, mag. Hinko Šolinc (Eko sklad) pa finančne spodbude Eko sklada za lokalne skupnosti, pravne in fizične osebe.

Vabljen gost dr. Štefan Merkač, referent za energijo iz avstrijske Koroške, kjer že danes v končni rabi porabijo 52 % obnovljive energije, je v osrednjem delu konference predstavil njihov strateški načrt popolnega prehoda na obnovljivo energijo v sektorjih toplote in elektrike do leta 2025 in prometa do leta 2035. Rajko Leban (GOELA) je predstavil čezmejni projekt NEKTEO deželne vlade avstrijske Koroške, namenjen izboljšanju energetske učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije, v katerega je vključenih 20 občin avstrijske Koroške, 6 občin Primorske in 6 občin Gorenjske. Mag. Anton Pogačnik (LEAG) je predstavil mednarodni projekt  BUILD2LC za Slovenijo po 2020, Bojan Vogrinčič (LEA Pomurje) pa  mednarodni projekt za prehod Pomurja na obnovljivo energijo.

V zaključni okroglo mizi so sodelujoči razpravljali o odpravi administrativnih ovir za prehod na obnovljivo energijo. Dr. Dejan Paravan (GEN-I) je predstavil projekt izgradnje mikro sončnih elektrarn na ključ za namene samooskrbe gospodinjstev z električno energijo, dr. Viktor Jejčič (Kmetijski inštitut Slovenije) je opozoril na nedorečene zakonske rešitve na področju decentralizirane pridelave in proizvodnje bioplina, Teodor Bunta (Zavod Zadihaj) pa poudaril razcvet e-mobilnosti, ki obeta preporod trajnostnega prometa v naslednjih  dvajsetih letih.

Vir: SLOBIOM

Dr. Štefan Merkač (Dežela avstrijska Koroška). Foto: SLOBIOM
Mag. Hinko Šolinc (Eko sklad). Foto: SLOBIOM
Foto: SLOBIOM
Foto: SLOBIOM

© 2012 - 2024 Portal Energetika