Novica

4. skupščini družbe Energetika Črnomelj, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na dopisni seji za zastopanje interesov Republike Slovenije na 4. skupščini družbe Energetika Črnomelj, d. o. o., ki bo 27. 8. 2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška cesta 6 pooblastila Tomaža Viktorja Hassl, v primeru njegove odsotnosti pa Jana Turka, da na navedeni skupščini uresničuje glasovalno pravico Republike Slovenije.

V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, se bo skupščina opravila dne 30. 8. 2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe, in sicer ne glede na število navzočih družbenikov.


Ta sklep velja tudi kot prijava družbenika Republike Slovenije za udeležbo na 4. seji skupščine družbe Energetika Črnomelj, d. o. o.


© 2012 - 2021 Portal Energetika