Novica

Agencija za energijo pristojna za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. Veljati bo začela dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uredbo se določi Javna Agencija Republike Slovenije za energijo za pristojni organ za izvajanje uredbe in določi obseg zaščitenih odjemalcev zemeljskega plina. Agencija skupaj z operaterji sistemov ocenjuje in določa vpliv zagotavljanja zanesljivosti na omrežnino in določi ustrezno ravnotežje.

Agencija ima tudi ustrezno zahtevano neodvisnost od države in dobaviteljev energije, ki ji zagotavlja tako neodvisnost odločitev glede zagotavljanja financiranja ukrepov in dejavnosti kot tudi možnost zagotavljanja potrebnih virov za izvajanje naloge.

Agencija vodi tudi postopek glede zagotavljanja povratnega plinskega pretoka na plinovodih ali za izvzetje od te obveznosti, ki se nanaša na operaterje prenosnega sistema.


© 2012 - 2024 Portal Energetika