Novica

Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o..

Akt je bilo potrebno sprejeti zaradi sprememb v zakonodaji. Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija je svoje ustanoviteljske pravice uresničevala preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, kar je bilo do sprejetja novega Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, v letu 2011, v skladu z ZPKEPS in Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije.


Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save pa določa, da se za 100-odstotni kapitalski delež Republike Slovenije v družbi, ki izvaja gospodarsko javno službo urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ne uporabljajo določbe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, pač pa ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada RS.


© 2012 - 2022 Portal Energetika