Novica

Amandmaji k predlogu Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 108. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) za tretjo obravnavo.

Državni zbor RS je na 11. redni seji dne 27. 6. 2023 opravil drugo obravnavo Predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE).

Zakona ureja vzpostavitev območij prednostnega umeščanja naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) ter določa nekatere posebnosti umeščanja sončnih in vetrnih elektrarn na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje.

Državni zbor RS je sprejel amandmaje k 1., 9.a, 10. in 14. členu, k naslovu V.a poglavja, ter k 28.a, 28.b, 28.c, 28.č, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 41. in 76. členu ter sprejel sklep, da Vlada RS pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo.

Besedilo predloga zakona je pripravljeno na podlagi sprejetih amandmajev in pravno tehnično urejeno.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika