Novica

Amandmaji k Zakonu o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 13. redni seji določila besedilo amandmajev k Zakonu o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško.

Zakon ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, način zagotavljanje sredstev v skladu, njihovo višino in namensko porabo. Sklad je ustanovljen skladno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03).

Namen sklada je zagotavljanje zbiranja sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo NEK ter odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK.

S predlaganim gradivom vlada vlaga amandmaje k predlogu zakona kot izhaja iz Poslovnika državnega zbora, ki določa, da lahko vlada, kadar ni predlagateljica zakona, k vloženemu besedilu zakona vloži amandmaje. Predlagani amandmaji sledijo tudi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS.

Vlada je do zakona, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, sprejela pozitivno mnenje. Predlog zakona je vsebinsko enak tistemu, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo medresorsko usklajenega in brez pripomb podprtega s strani vladnega Odbora za gospodarstvo, posredovalo na Vlado že novembra 2020, a ni bil sprejet.

Na 7. izredni seji državnega zbora dne 1. 7. 2022 je bila opravljena splošna razprava o predlogu zakona in sprejel sklep, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika