Novica

Amandmaji na Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 28. redni seji podala soglasje amandmajem k predlogu Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je po nadaljnjih usklajevanjih oblikovalo manjše popravke predloga Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. S popravki se v besedilo zakona vključuje določbe, ki bodo omejevale oziroma preprečevale možnost zlorabe pri prodajah viškov električne energije.

Predlog zakona je vlada že potrdila 6. decembra 2022. Predlog vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Celotna ocenjena finančna vrednost ukrepov pomoči za gospodarstvo za 2023 znaša 1,2 milijarde evrov.  

Predlog zakona bo obravnavan po nujnem postopku 16. decembra 2022, da bi se preprečile težko popravljive posledice dviga cen energentov za gospodarstvo. Predlagani ukrepi se bodo pričeli izvajati s 1. januarjem 2023.

Vir: MGRT


© 2012 - 2023 Portal Energetika