Novica

Analiza gibanja cen sproščenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS se je na današnji 40. redni seji seznanila z Analizo gibanja cen sproščenih naftnih derivatov in jo posredovala Državnemu zboru.

Državni zbor je na 33. izredni seji Odbora za gospodarstvo dne 25. 5. 2016 ob obravnavi točke dnevnega reda »Odprava deregulacije cen naftnih derivatov« sprejel sklep, da predlaga Vladi RS, da oceni posledice učinkov deregulacije cen naftnih derivatov, na podlagi analize gibanja cen sproščenih naftnih derivatov, do konca leta 2016.

Na podlagi tega sklepa je Ministrstvo za gospodarstvo zaprosilo Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) za izdelavo analize posledic deregulacije cen naftnih derivatov v obdobju od aprila 2016 do decembra 2016. UMAR je pripravil "Pregled gibanja cen dereguliranih naftnih derivatov", Ministrstvo za finance pa je naredilo "Oceno vpliva deregulacije cen naftnih derivatov na proračun v obdobju od aprila 2016 do decembra 2016".

Maloprodajnji ceni obeh naftnih derivatov, vključenih v pregled, sta se po njuni sprostitvi aprila 2016 gibali različno:

  • cena NMB 98 je celotno analizirano obdobje presegala modelsko ceno,
  • dejanska maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) pa je bila v povprečju za 0,3 % nižja od najvišje maloprodajne cene, če bi bila cena še naprej določena s strani države.

Razlike med obema naftnima derivatoma so opazne tudi pri primerjavi cen največjih treh trgovcev. Razlike med cenami prvih treh ponudnikov NMB 98 so bile zelo majhne, pri prodajalcih KOEL pa so se bolj razlikovale, kar bi lahko bilo posledica višje stopnje konkurence (večje število ponudnikov) na trgu med prodajalci KOEL.

Na podlagi "Pregleda gibanja cen dereguliranih naftnih derivatov", ki ga je na podlagi podatkov Ministrstva za infrastrukturo (MzI) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) opravil UMAR, lahko ugotovimo, da je maloprodajna cena NMB 98 je v obdobju od aprila 2016 do konca leta 2016 v za 1,3 % presegla ceno, ki bi veljala, če cena derivata ne bi bila deregulirana. V enakem obdobju so se marže trgovcev pri gorivu NMB 98 povišale za okoli petino.

Vir: MGRT


© 2012 - 2022 Portal Energetika