managed service provider business plan dissertation on security breach york university creative writing mba essay review services writing of research proposal homework we can help how to write an autobiography essay literacy homework year 6 what to write a narrative essay about

Novica

Aneks h koncesijski pogodbi s koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji pooblastila mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje, da v njenem imenu sklene Aneks št. 3 h koncesijski pogodbi št. 35503-30/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2013 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, s koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.

Z aneksom Vlada Republike Slovenije določi posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem odvzema naplavin v letu 2013.


© 2012 - 2020 Portal Energetika