Novica

Aneks h koncesijski pogodbi s koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji pooblastila mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje, da v njenem imenu sklene Aneks št. 3 h koncesijski pogodbi št. 35503-30/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2013 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, s koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.

Z aneksom Vlada Republike Slovenije določi posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem odvzema naplavin v letu 2013.


© 2012 - 2022 Portal Energetika