Novica

Aneks h koncesijski pogodbi za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni na vodotoku Vipava

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji s koncesionarjem Štefanom Tasičem, s. p., iz Ljubljane sklenila Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni na vodotoku Vipava. S tem vlada podaljšuje roke za: pridobitev gradbenega dovoljenja, dokončanje izgradnje objektov ali naprav za rabo vode za proizvodnjo električne energije, pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte za proizvodnjo električne energije in začetka rabe vode.


© 2012 - 2022 Portal Energetika