Novica

Avtomobil ostaja primarno prevozno sredstvo za slovenska gospodinjstva

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Javnomnenjska raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2019) razkriva, da je za večino gospodinjstev osebni avtomobil najpogostejša oblika prevoza ne glede na cilj poti in razdaljo do cilja. 95 % gospodinjstev uporablja avtomobile na konvencionalna pogonska goriva (bencinsko in dizelsko gorivo). V primerjavi deleža novih registriranih električnih avtomobilov v 20 evropskih državah se Slovenija uvršča nekje na sredino. Gospodinjstva se pri uresničevanju svojih načrtov za nakup avtomobilov na alternativni pogon srečujejo z različnimi omejitvami.

Osebni avtomobil je najpogostejša oblika prevoza ne glede na letni čas in destinacijo (Vir: Informa Echo; raziskava REUS).
Velika večina avtomobilov, ki jih gospodinjstva uporabljajo, je na konvencionalni pogon (Vir: Informa Echo; raziskava REUS).

Rezultati raziskave slovenskih gospodinjstev (REUS GOS 2019) za leto 2019 kažejo, da je avtomobil primarno prevozno sredstvo v kraju bivanja (za razdalje do 5km), saj ga uporablja 55 % anketiranih. Kolo za prevoz do 5 km uporablja 17 %, medtem ko 9 % gospodinjstev pešači, 7 % pa uporablja javni potniški promet. Za daljše poti zunaj kraja bivanja (za razdalje od 5 km do 150 km) več kot štiri petine (84 %) gospodinjstev uporablja avtomobil. Zgolj majhen delež gospodinjstev uporablja alternativne oblike prevoza kot primarno prevozno sredstvo (javni potniški promet 5 % gospodinjstev, kolo 2 %). Za večino gospodinjstev (84 %) je avtomobil primarno prevozno sredstvo prevoza tudi pri potovanju na počitnice (za razdaljo več kot 150 km). Sledijo letalo (7 %), primestni avtobus (2 %) in vlak (2 %).

Kolo je poleti dodatno prevozno sredstvo za pot na delo za slabo tretjino (30 %) anketiranih, pozimi pa samo za 7 % anketirancev. Raziskava kaže pozitiven trend pri izbiri okolju prijaznih oblik mobilnosti (javni potniški prevoz, kolo, hoja), saj sta dobri dve tretjini (69 %) gospodinjstev naklonjeni kombiniranju osebnega avtomobila z drugo obliko prevoza. Pri izbiri alternativnega prevoznega sredstva imajo ključno vlogo dobre avtobusne povezave, vozni redi in porabljeni čas, ki je odločilni dejavnik.

Po izsledkih raziskave REUS 2019 velika večina (95 %) gospodinjstev uporablja avtomobile na konvencionalna pogonska goriva (57 % na motorni bencin in 38 % na dizelsko gorivo). Zgolj 2,7 % anketiranih gospodinjstev uporablja avtomobile na alternativni pogon (1,2 % na utekočinjeni naftni plin; 0,8 % na hibridni pogon; 0,4 % na etanol; 0,2 % na zemeljski plin in 0,2 % na električni pogon). Statistični podatki za registrirana vozila iz leta 2019 (MZI), kažejo, da se je od leta 2014 do 2019 povečalo število vozil na alternativni pogon za 10.275 vozil. Spodbudni so tudi podatki za prva registrirana nova osebna vozila na alternativni pogon, čigar delež se je v letu 2019 povečal za slabe 4 % in je znašal 4,5 % (od tega je največ vozil na električni in hibridni pogoj in sicer 4,3 %).

Iz primerjave deleža gospodinjstev, ki načrtujejo nakup avtomobilov na alternativni pogon (v letu 2019 je teh 19 %), in deleža izvedenih prvih registracij novih vozil na alternativni pogon (v letu 2019 je teh 4,5 %) je razvidno, da se gospodinjstva pri uresničevanju svojih načrtov za nakup vozil z alternativnim pogonom srečujejo s omejitvami (cena avtomobila, omejen doseg, obstoječa infrastruktura) in se na koncu večina odloči za avtomobil na konvencionalno gorivo.

Ozaveščenost javnosti o rabi energije in energetski učinkovitosti se spremlja preko kazalcev okolja. Kazalce "Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa", "Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih" in "Odnos javnosti do baterijskih električnih in plug-in hibridnih vozil", lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz raziskave energetske učinkovitosti pa na spletni strani REUS.

Vir: Informa Echo, ARSO


© 2012 - 2023 Portal Energetika