Novica

Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline za obdobje od 2013 do 2020

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline za obdobje od 2013 do 2020.

Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline za obdobje od 2013 do 2020 je temeljni dokument, na podlagi katerega bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru Sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji brezplačno podelilo emisijske kupone upravljavcem naprav, v katerih se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, in so upravičeni do podelitve emisijskih kuponov brez obveznosti plačila.


Odlok vsebuje tudi seznam upravljavcev naprav, ki do brezplačne razdelitve emisijskih kuponov niso upravičeni in seznam upravljavcev naprav, ki so v obdobju od leta 2013 do 2020 izključeni iz sistema trgovanja, ker bodo izvajali enakovredne ukrepe.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika