Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v januarju 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v januarju 2015 znašal 2.066 GWh, kar je za 3,3 % več kot je bilo v januarju 2014. V januarju 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 1.127 GWh in je bila za 1,8 % večja kot v januarju 2014.

Povprečna maloprodajna cena v Sloveniji je v obdobju julij - september 2014 za gospodinjske odjemalce znašala 0,68 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,49 EUR/Sm3.

Na javnem omrežju Slovenije je v januarju 2015 znašal prevzem električne energije 2.066 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 1.255 GWh oz. 60,7 % in uvoz 811 GWh oz. 39,3 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 1.177 GWh oz. 56,9 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 78 GWh oz. 3,8 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v januarju 2015 s prevzemom v januarju 2014 kaže na povečanje pri uvozu za 55,4 % in pri skupnem prevzemu za 3,3 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 15,1 % in pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 14,7 %. V januarju 2015 je v primerjavi z januarjem 2014 povečanje pri proizvodnji NE Krško za 0,2 % ter zmanjšanje pri proizvodnji TE na prenosnem omrežju za 11,9 % in pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 34,4 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v januarju 2015 znašala 1.127 GWh oz. 54,5 % in izvoz 811 GWh oz. 39,3 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 919 GWh oz. 44,5 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 175 GWh oz. 8,5 % in poraba ČHE Avče 33 GWh oz. 1,6 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v januarju 2015 znašale 128 GWh oz. 6,2 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v januarju 2015 v primerjavi z januarjem 2014 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 2,3 %,  pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 0,8 %, pri neto porabi v Sloveniji za 1,8 % in pri izvozu električne energije za 3,2 %. Primerjava z januarjem 2014 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v januarju 2015 pri porabi ČHE Avče za 5 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v januarju 2015 v primerjavi z januarjem 2014 večje za 19,4 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2021 Portal Energetika