Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - avgust 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - avgust 2014 znašal 15.436 GWh, kar je za 0,7 % več kot je bilo v enakem obdobju leta 2013. V obdobju januar - avgust 2014 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 8.447 GWh in je bila za 1,1 % manjša kot v obdobju januar – avgust 2013.

V obdobju januar - avgust 2014 je znašal prevzem električne energije 15.436 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 11.078 GWh oz. 71,8 % in uvoz 4.358 GWh oz. 28,2 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 10.349 GWh oz. 67 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 729 GWh oz. 4,7 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije v višini 4.358 GWh oz. 28,2 % vse prevzete električne energije, je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - avgust 2014 s prevzemom v enakem obdobju leta 2013 kaže na povečanje pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 6,2 %, pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 10,1 % in pri skupnem prevzemu za 0,7 % ter na zmanjšanje  prevzema električne energije pri uvozu za 11,3 %. Zaradi ugodne hidrologije v obdobju januar - avgust 2014 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 največje povečanje pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 29 % tako, da so HE že presegle celoletne načrtovane plane proizvodnje. V primerjavi s prvimi osmimi meseci leta 2013, se je v enakem odobju leta 2014 zmanjšal prevzem od proizvodnje TE na prenosnem omrežju za 15,1 % in povečal prevzem od proizvodnje NE Krško za 3,1 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - avgust 2014 znašala 8.447 GWh oz. 54,7 % in izvoz 6.516 GWh oz. 42,2 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 6.842 GWh oz. 44,3 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 1.369 GWh oz. 8,9 % in poraba ČHE Avče 236 GWh oz. 1,5 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - avgust 2014 znašale 473 GWh oz. 3,1 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - avgust 2014 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečala pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 2,1 % in pri izvozu električne energije za 4,3 %. Primerjava z obdobjem januar - avgust 2013 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2014 pri distribucijskih odjemalcih za 1,2 %, pri porabi ČHE Avče za 14,5 % in pri neto porabi v Sloveniji za 1,1 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile  v obdobju januar - avgust 2014 v primerjavi z enakem obdobjem leta 2013 manjše za 11 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2024 Portal Energetika