Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - julij 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - julij 2014 znašal 13.560 GWh, kar je za 0,6 % manj kot je bilo v enakem obdobju leta 2013. V obdobju januar - julij 2014 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 7.433 GWh in je bila za 0,8 % manjša kot v obdobju januar – julij 2013.

V obdobju januar - julij 2014 je znašal prevzem električne energije 13.560 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 9.775 GWh oz. 72,1 % in uvoz 3.786 GWh oz. 27,9 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 9.131 GWh oz. 67,3 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 644 GWh oz. 4,7 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije v višini 3.786 GWh oz. 27,9 % vse prevzete električne energije, je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - julij 2014 s prevzemom v enakem obdobju leta 2013 kaže na povečanje pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 6,2 % in pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 8,1 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri uvozu za 14,8 % in pri skupnem prevzemu za 0,6 %. Zaradi ugodne hidrologije v obdobju januar - julij 2014 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 največje povečanje pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 24,2 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - julij 2014 znašala 7.433 GWh oz. 54,8 % in izvoz 5.695 GWh oz. 42 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 6.023 GWh oz. 44,4 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 1.202 GWh oz. 8,9 % in poraba ČHE Avče 208 GWh oz. 1,5 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - julij 2014 znašale 432 GWh oz. 3,2 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - julij 2014 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečala pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 2,5 % in pri izvozu električne energije za 0,9 %. Primerjava z obdobjem januar - julij 2013 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2014 pri distribucijskih odjemalcih za 0,8 %, pri porabi ČHE Avče za 15,2 % in pri neto porabi v Sloveniji za 0,8 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile  v obdobju januar - juliju 2014 v primerjavi z enakem obdobjem leta 2013 manjše za 14,6 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2021 Portal Energetika