Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - marec 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - marec 2015 znašal 5.729 GWh, kar je za 0,7 % manj kot je bilo v enakem obdobju leta 2014. V obdobju januar - marec 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 3.287 GWh in je bila za 2,8 % večja kot v obdobju januar - marec 2014.

V obdobju januar - marec 2015 je znašal prevzem električne energije 5.729 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 3.516 GWh oz. 61,4 % in uvoz 2.212 GWh oz. 38,6 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 3.275 GWh oz. 57,2 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 241 GWh oz. 4,2 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - marec 2015 s prevzemom v enakem obdobju leta 2014 kaže na povečanje pri uvozu za 51,6 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 18,7 %, pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 15,1 % in pri skupnem prevzemu za 0,7 %. V obdobju januar - marec 2015 je v primerjavi z obdobjem januar - marec 2014 povečanje pri proizvodnji NE Krško za 0,2 % ter zmanjšanje pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 46,7 % in pri proizvodnji TE na prenosnem omrežju za 4,5 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - marec 2015 znašala 3.287 GWh oz. 57,4 % in izvoz 2.129 GWh oz. 37,2 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 2.681 GWh oz. 46,8 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 517 GWh oz. 9 % in poraba ČHE Avče 89 GWh oz. 1,6 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - marec 2015 znašale 313 GWh oz. 5,5 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - marec 2015 v primerjavi z obdobjem januar - marec 2014 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 3,1 %, pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 1,5 %, pri neto porabi v Sloveniji za 2,8 % in pri porabi ČHE Avče. Primerjava z obdobjem januar - marec 2014 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2015 pri izvozu električne energije za 7,9 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v obdobju januar - marec 2015 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 večje za 19,2 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2024 Portal Energetika