Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - oktober 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - oktober 2014 znašal 19.452 GWh, kar je za 3,9 % več kot je bilo v enakem obdobju leta 2013. V obdobju januar - oktober 2014 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 10.584 GWh in je bila za 1 % manjša kot v obdobju januar – oktober 2013.

V obdobju januar - oktober 2014 je znašal prevzem električne energije 19.452 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 13.648 GWh oz. 70,2 % in uvoz 5.805 GWh oz. 29,8 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 12.766 GWh oz. 65,6 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 882 GWh oz. 4,5 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - oktober 2014 s prevzemom v enakem obdobju leta 2013 kaže na povečanje pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 9,3 %, pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 10,2 % in pri skupnem prevzemu za 3,9 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri uvozu za 6,9 %. V obdobju januar - oktober 2014 je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečanje pri proizvodnji NEK za 14,6 % in zaradi ugodne hidrologije v letu 2014 pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 31,7 % ter zmanjšanje pri proizvodnji TE na prenosnem omrežju za 20,2 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - oktober 2014 znašala 10.584 GWh oz. 54,4 % in izvoz 8.262 GWh oz. 42,5 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 8.576 GWh oz. 44,1 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 1.718 GWh oz. 8,8 % in poraba ČHE Avče 290 GWh oz. 1,5 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - oktober 2014 znašale 607 GWh oz. 3,1 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - oktober 2014 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 povečala pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 1,9 % in pri izvozu električne energije za 11,8 %. Primerjava z obdobjem januar - oktober 2013 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2014 pri distribucijskih odjemalcih za 1,1 %, pri porabi ČHE Avče za 13,2 % in pri neto porabi v Sloveniji za 1 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile  v obdobju januar - oktober 2014 v primerjavi z enakem obdobjem leta 2013 manjše za 4,6 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2021 Portal Energetika