Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije v obdobju januar - september 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - september 2015 znašal 16.897 GWh, kar je za 3,2 % manj kot je bilo v enakem obdobju leta 2014. V obdobju januar - september 2015 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 9.714 GWh in je bila za 2,4 % večja kot v obdobju januar - september 2014.

V obdobju januar - september 2015 je znašal prevzem električne energije 16.897 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 10.234 GWh oz. 60,6 % in uvoz 6.663 GWh oz. 39,4 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 9.507 GWh oz. 56,3 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 727 GWh oz. 4,3 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v obdobju januar - september 2015 s prevzemom v enakem obdobju leta 2014 kaže na povečanje pri uvozu za 32,6 % ter na zmanjšanje prevzema električne energije pri proizvodnji na prenosnem omrežju za 18,2 %, pri proizvodnji na distribucijskem omrežju za 9,8 % in pri skupnem prevzemu za 3,2 %. V obdobju januar - september 2015 je v primerjavi z obdobjem januar - september 2014 povečanje pri proizvodnji TE na prenosnem omrežju za 10,2 % ter zmanjšanje pri proizvodnji HE na prenosnem omrežju za 37,4 % in pri proizvodnji NE Krško za 15,5 %.

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - september 2015 znašala 9.714 GWh oz. 57,5 % in izvoz 6.607 GWh oz. 39,1 % bruto porabe. Neto porabo v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev 7.908 GWh oz. 46,8 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju 1.538 GWh oz. 9,1 % in poraba ČHE Avče 268 GWh oz. 1,6 % bruto porabe. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - september 2015 znašale 576 GWh oz. 3,4 % bruto porabe električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - september 2015 v primerjavi z obdobjem januar - september 2014 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 3 %, pri neto porabi v Sloveniji za 2,4 % in pri porabi ČHE Avče za 2,5 %. Primerjava z obdobjem januar - september 2014 kaže na zmanjšanje porabe električne energije v enakem obdobju leta 2015 pri neposrednih odjemalcih na prenosnem omrežju za 0,3 % in pri izvozu električne energije za 11 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v obdobju januar - september 2015 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 večje za 5,7 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije na javnem omrežju v Sloveniji, za posamezen mesec od leta 2012 je objavljen na povezavi:


© 2012 - 2021 Portal Energetika