Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2016. Prevzem električne energije je v letu 2016 znašal 23.592 GWh, kar je za 2,6 % več kot leta 2015. V letu 2016 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.180 GWh in je bila za 1,1 % večja kot v letu 2015.

Leto 2016 je zaznamovala večja proizvodnja iz termo in hidroelekrarn in manjša potreba po uvozu energije.

V letu 2016 je znašal prevzem električne energije 23.592 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 15.233 GWh oz. 64,6 % in uvoz 8.359 GWh oz. 35,4 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 14.117 GWh oz. 59,8 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.116 GWh oz. 4,7 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v glavnem zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2016 s prevzemom v letu 2015 kaže na povečanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 8,7 % in na distribucijskem omrežju za 15,2 %, medtem ko je bil za 7,6 % manjši uvoz električne energije. V letu 2016 je bila v primerjavi z letom 2016 za 62 GWh (oz. za 1,1 %) večja proizvodnja iz NE Krško, zaradi boljše hidrologije pa tudi za 546 GWh (oz. za 14,6 %) večja proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju. Tudi TE na prenosnem omrežju so v letu 2016 proizvedle za 530 GWh (oz. za 13,7 %) več električne energije kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2016 znašal 13.180 GWh oz. 55,9 % in izvoz 9.536 GWh oz. 40,4 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 10.821 GWh oz. 45,9 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 1.986 GWh oz. 8,4 % in poraba ČHE Avče v višini 373 GWh oz. 1,6 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2016 znašale 876 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2016 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 1,9 %, pri neposrednih odjemalcih in ZDS zmanjšala za 2,7 % in pri porabi ČHE Avče zmanjšala za 1,9 %. V letu 2016 je evidentiran za 4,9 % večji izvoz električne energije napram letu 2015. Uvozna odvisnost je v letu 2016 znašala 10,9 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 večje za 1,3 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na javnem, prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikaz) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika