Novica

Bilanca električne energije na javnem omrežju Slovenije za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2017. Prevzem električne energije je v letu 2017 znašal 24.117 GWh, kar je za 2,2 % več kot leta 2016. V letu 2017 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.575 GWh in je bila za 3,0 % večja kot v letu 2016.

Leto 2017 je zaznamovala manjša proizvodnja iz termo in hidroelektrarn in večja potreba po uvozu energije.

V letu 2017 je znašal prevzem električne energije 24.117 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.984 GWh oz. 62,1 % in uvoz 9.133 GWh oz. 37,9 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 13.952 GWh oz. 57,8 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.032 GWh oz. 4,3 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2017 s prevzemom v letu 2016 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 1,2 % in na distribucijskem omrežju za 7,6 %, medtem ko je bil za 9,3 % večji uvoz električne energije. V letu 2017 je bila v primerjavi z letom 2016 za 543 GWh (oz. za 10,0 %) večja proizvodnja iz NE Krško, zaradi slabše hidrologije pa za 569 GWh (oz. za 13,2 %) manjša proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju. Tudi TE na prenosnem omrežju so v letu 2017 proizvedle za 139 GWh (oz. za 3,2 %) manj električne energije kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2017 znašal 13.575 GWh oz. 56,3 % in izvoz 9.649 GWh oz. 40,0 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev v višini 11.170 GWh oz. 46,3 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 2.040 GWh oz. 8,5 % in poraba ČHE Avče v višini 365 GWh oz. 1,5 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2017 znašale 893 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečala pri distribucijskih odjemalcih za 3,2 %, pri neposrednih odjemalcih in ZDS povečala za 2,7 % in pri porabi ČHE Avče zmanjšala za 2,0 %. V letu 2017 je evidentiran za 1,2 % večji izvoz električne energije napram letu 2016. Zaradi večjega uvoza (+9,3 % glede na leto 2016) je v letu 2017 evidentirana višja uvozna odvisnost, ki je na ravni celotnega leta 2017 znašala 17,1 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 večje za 2,0 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na javnem, prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikaz) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika