Novica

Blok 6 TEŠ predčasno v slovensko elektro-energetsko omrežje

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Za Termoelektrarno Šoštanj je bil včeraj zelo pomemben dan, saj se je Blok 6 po izvedenih zagonskih preizkusih uspešno vključil v slovensko elektro- energetsko omrežje.

TE Šoštanj

Pred dobrima dvema letoma so v TEŠ s pomočjo francoskega podjetja Alstom začeli z montažo glavne tehnološke opreme nadomestnega Bloka 6. Gradnjo že od vsega začetka spremljajo polemike o upravičenosti ter številni zapleti s pridobivanjem dovoljenj in poroštev. Nevšečnostim in težavam navkljub se je gradnja nadaljevala, v minulem letu s pospešenim tempom, katerega rezultat je predčasna sinhronizacija in proizvodnja prvih megavatnih ur električne energije.

TEŠ je v skupini HSE največji proizvajalec električne energije, v sušnih obdobjih proizvede na dnevnem nivoju tudi več kot 50 procentov električne energije. Na ravni države znaša delež v TEŠ proizvedene električne energije približno eno tretjino. Obstoječe premogovne enote  so zastarele in dotrajane, zadnji, Blok 5 obratuje že več kot 25 let. Enote, ki so večinoma presegle planirano življenjsko dobo, bo nadomestil Blok 6 z najmodernejšo tehnologijo. Ta bo proizvajal električno energijo z izkoristkom, ki je 32 procentov višji od izkoristka obstoječih blokov. Posledično bodo specifične emisije ogljikovega dioksida nižje za 30 procentov, bistveno nižje pa bodo tudi emisije drugih snovi v zrak, ki bodo precej pod zakonsko dovoljenimi mejami. Proizvodna cena megavatne ure električne energije iz Bloka 6 bo nižja tudi do 10 EUR.

TEŠ je sistemska elektrarna, ki je zaradi zanesljivosti, razpoložljivosti, prilagajanja moči nujno potreben za stabilno in zanesljivo delovanje slovenskega elektro-energetskega sistema. V TEŠ se zavedajo bremena, ki ga zaradi investicije v nadomestni blok 6 nosi skupina HSE, zavedajo pa se tudi pomembnosti te investicije predvsem za zanesljivo, varno in okoljsko sprejemljivo oskrbo Slovenije z električno energijo.

Vir: TEŠ


© 2012 - 2024 Portal Energetika