Novica

Cene električne energije na maloprodajnem trgu za leto 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2021 znašala 161 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 6 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 116 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 8 %.

Tržna postavka cene električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 4 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 8 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2021 in celotno leto 2021.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2021 znašala 161,3 EUR/MWh in je bila za 6 % višja kot leta 2020.

Postavka cene električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 64,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 4 %. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana za celotno področje države, je znašala 48,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju povišala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2021 znašale 16,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE v aprilu in maju 2020 na celoletnem nivoju pomenilo v povprečju 28 % več kot v letu 2020. Trošarina je v letu 2021 znašala 3,05 EUR/MWh in se tokom leta ni spreminjala.

V letu 2021 je delež tržne postavke električna energija v strukturi maloprodajne cene znašal 39,9 %, delež omrežnine 30,1 %, delež dajatev v energetiki 10,1 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:  


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2021 znašala 115,7 EUR/MWh in je bila za 8 % višja kot leta 2020.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v letu 2021 znašala v povprečju 62,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 8 %. Regulirana cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v letu 2021 znašala 19,1 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 7 %. Dajatve za namene energetike so v letu 2021 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 10,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo zvišanje za 11 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2021 zaračunana trošarina v višini 2,8 EUR/MWh, kar je za 8 % več kot leta 2020.

V letu 2021 je delež tržne postavke električna energija znašal 65,7 %, delež omrežnine 20,1 %, delež dajatev v energetiki 11,3 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika