Novica

Cene energetskih izkaznic manj kot evro na kvadratni meter

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Danes se je v državnem zboru začela 56. izredna seja, na kateri bodo poslanci znova odločali tudi o novem energetskem zakonu EZ 1. Zakon v slovenski pravni red prenaša določbe evropskih direktiv, ki urejajo področje trga z energijo ter spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Večino kritičnih pripomb javnosti se sicer nanaša na implementacijo energetskih izkaznic, zlasti z vidika določanja cene energetskih izkaznic, ki jo po predlaganem EZ 1 določa trg ponudbe in povpraševanja.

Slovenija je naklonjena ohranitvi sedanje strukture treh podnebno energetskih ciljev, pri čemer je treba pri postavitvi nacionalnih ciljev ustrezno upoštevati specifike držav.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) je z namenom razjasnitve problema in priprave novih rešitev pripravilo Analizo cen izdanih energetskih izkaznic. Ta je pokazala, da je bilo do sredine februarja 2014 izdanih 132 energetskih izkaznic, od tega 5 za enostanovanjske stavbe in 31 za večstanovanjske stavbe.

Na MzIP poudarjamo, da na ceno posamezne izkaznice na nivoju objekta vpliva več različnih dejavnikov, kot so popolnost dokumentacije, velikost objekta, kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika,... Analizi kar 85 odstotkov izdanih energetskih izkaznic za stanovanjske stavbe je pokazala, da se ponudbe izdelovalcev gibljejo v cenovnem razponu od 1 do več kot 10 EUR/m2. Rezultati kažejo, da so bili vsi strahovi v javnosti o pretirano visokih cenah energetskih izkaznic neupravičeni. Izbrane so bile namreč ponudbe z nižjo ceno, saj se realizirane cene izdanih energetskih izkaznic gibljejo v rangu med 0,25 EUR/m2 do 0,8 EUR/m2.
 
MzIP v izogib vsakršni možnosti višanja cen energetskih izkaznic predlaga omejitev višine najvišje cene za izdelavo energetskih izkaznic. Cenik ni zavezujoč, ampak predstavlja okvir, da bo sistem energetskih izkaznic skladno z 68. d členom Energetskega zakona uspešno, cenovno ustrezno in predvsem transparentno zaživel.
 
Priporočena cena vključuje vse stroške nujno potrebne za izdelavo energetske izkaznice. V to ceno niso vključeni posredni stroški za izdelavo energetske izkaznice (npr. potni stroški, dodatna dela zaradi nepopolne dokumentacije,…). Ravno tako ne vključuje stroškov drugih dokumentov, ki niso nujno potrebni za izdelavo energetske izkaznice.


© 2012 - 2024 Portal Energetika