Novica

Cene naftnih derivatov spremenjene

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), se 18. maja 2010 malo znižajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na takšne spremembe cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/€, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

V obračunskem obdobju (od 3. do 14. maja 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov nekoliko znižale, vendar pa se je v istem času vrednost USD v odnosu do € zvišala in skoraj v celoti nevtralizirala znižanje borznih cen naftnih derivatov, ki kotirajo v USD. Rezultat takšnih gibanj so za malenkost nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.
 

Na osnovi sklepa Vlada Republike Slovenije se dne 18. 5. 2010 nekoliko zvišajo trošarine na motorne bencine in dizelsko gorivo. To ima za posledico, da se 18. 5. 2010 ceni motornega bencina NMB 98 in dizelskega goriva za malenkost zvišata, cena motornega bencina NMB 95 se ne spremeni, cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL pa se nekoliko zniža.  


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 18. do 31. maja 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika