Novica

Cene naftnih derivatov v Sloveniji za 1. četrtletje 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2015.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za prvo četrtletje 2015 znašajo:

 • 1,285 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,320 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,199 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 0,852 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,607 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
 • 0,648 EUR/l za UNP – avtoplin.

V prvem četrtletju 2015 so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov nižje in sicer pri:

 • neosvinčenem motornem bencinu 95 za 11,2 %,
 • neosvinčenem motornem bencinu 98 za 10,3 %,
 • dizelskem gorivu za 11,0 %,
 • kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 15,6 %,
 • industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 24,1 %,
 • pri UNP – avtoplinu za 18,8 %.

Kljub temu, da so v prvem četrtletju 2015 pri vseh naftnih derivatih, razen pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplinu, pri dodatku za zagotavljanje prihrankov energije ostale dajatve višje kot v prvem četrtletju 2014, so zaradi nižjih svetovnih cen, nižje tudi maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji.


Tudi v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2014, so v prvem četrtletju 2015 povprečne maloprodajne cene nižje pri vseh naftnih derivatih in sicer pri:

 • neosvinčenem motornem bencinu 95 za 8,7 %,
 • neosvinčenem motornem bencinu 98 za 7,9 %,
 • dizelskem gorivu za 9,7 %,
 • kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 14,0 %,
 • industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 20,1 %,
 • UNP – avtoplinu za 11,4 %.

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika