Novica

Cene naftnih derivatov v Sloveniji za 2. četrtletje 2014 višje

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih proizvodov v Sloveniji za pogon motornih vozil (neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, UNP avtoplin), za ogrevanje (kurilno olje ekstra lahko) in rabo v industriji (kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla) je dopolnjena s podatki za 2. četrtletje 2014. Večina naftnih derivatov (neosvinčeni bencin in dizelsko gorivo) za pogon motornih vozil se je v obdobju april-junij 2014 povišala. Cena avtoplina pa je nižja.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za 2. četrtletje 2014 znašajo:

  • 1,479 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
  • 1,514 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
  • 1,366 EUR/l za dizelsko gorivo,
  • 1,016 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
  • 0,831 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
  • 0,753 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene so se v enoletnem obdobju (2. četrtletju 2014 v primerjavi z 2. četrtletjem 2013) povišale pri neosvinčenem bencinu 98 za 0,6 %, pri dizelskem gorivu za 1 %, pri kurilnem olju ELKO za 3,6 % in pri industrijskem kurilnem olju za 5,1 %, medtem ko so se znižale pri neosvinčenem bencinu 95 za 0,2 % in pri UNP avtoplinu za 0,5 %.


Glede na prejšnje četrtletje so se maloprodajne cene v 2. kvartalu 2014 povišale pri neosvinčenem bencinu 98 za 3,0 %, pri neosvinčenem bencinu 95 za 2,2 %, pri dizelskem gorivu za 1,4 %, pri kurilnem olju ELKO za 0,6 % in pri industrijskem kurilnem olju za 4,0 %, medtem ko so se za UNP avtoplin znižale za 5,7 %.

Povprečne maloprodajne cen naftnih derivatov upoštevajo tudi dajatve, med katere je od 1. junija 2014 vključen tudi nov prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 38/2014).

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika