Novica

Cene naftnih derivatov v Sloveniji za 3. četrtletje 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 3. četrtletje 2014.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za tretje četrtletje 2014 znašajo:

  • 1,464 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
  • 1,497 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
  • 1,363 EUR/l za dizelsko gorivo,
  • 1,028 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
  • 0,829 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
  • 0,757 EUR/l za UNP – avtoplin.

V tretjem četrtletju 2014 so v primerjavi s tretjim četrtletjem 2013 povprečne maloprodajne cene nižje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 2,7 %, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 1,9 % in pri dizelskem gorivu za 2,1 %. Pri ostalih naftnih derivatih, pa so povprečne maloprodajne cene v tretjem četrtletju 2014 v primerjavi z enekim obdobjem 2013 višje pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 1,4 %, pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 3,6 % in pri UNP – avtoplinu za 0,4 %.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so v tretjem četrtletju 2014 povprečne maloprodajne cene nižje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 1 %, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 1,2 % ter pri dizelskem gorivu in industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 0,2 %. Na drugi strani so v tretjem četrtletju 2014 v primerjavi z drugim četrtletjem 2014 povprečne maloprodajne cene višje pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 1,2 % in pri UNP – avtoplinu za 0,5 %.

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika