Novica

Cene naftnih derivatov v Sloveniji za 4. četrtletje 2014 in za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 4. četrtletje 2014 in za leto 2014.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov upoštevajo tudi dajatve, med katere je od 1. junija 2014 vključen nov prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 38/2014).

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za četrto četrtletje 2014 znašajo:

 • 1,407 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,432 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,327 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 0,990 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,759 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
 • 0,731 EUR/l za UNP – avtoplin.

V četrtem četrtletju 2014 so v primerjavi s četrtim četrtletjem 2013 povprečne maloprodajne cene nižje pri vseh naftnih drivatih in sicer pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 2,2 %, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 3 %, pri dizelskem gorivu za 3,2 %, pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 0,9 %, pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 0,2 % in pri UNP – avtoplinu za 6,3 %.

Tudi v primerjavi s prejšnjim četrtletjem so v četrtem četrtletju 2014 povprečne maloprodajne cene nižje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 3,9 %, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 4,3 %, pri dizelskem gorivu za 2,6 %, pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 3,7 %, pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 8,4 % in pri UNP – avtoplinu za 3,4 %.

Za leto 2014, pa so povprečne maloprodajne cene v Sloveniji naslednje:

 • 1,449 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,479 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,351 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 1,011 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,805 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
 • 0,760 EUR/l za UNP – avtoplin.

V primerjavi z letom 2013 so v letu 2014 povprečne maloprodajne cene nižje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 2,6 %, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 2,2 %, pri dizelskem gorivu za 2 % in pri UNP – avtoplinu za 2,1 %. Pri ostalih naftnih derivatih so povprečne maloprodajne cene v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 višje pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 0,4 % in pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 2 %.


Podrobnejši prikaz strukture maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji, ki jo sestavlja cena naftnih derivatov brez dajatev, okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka s CO2, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, trošarine za energente ter davek na dodano vrednost, je za posamezno četrtletje in leto za obdobje 2008 - 2013, objavljen v dveh časovnih vrstah:


© 2012 - 2024 Portal Energetika