Novica

Cene naftnih derivatov v Sloveniji za drugo četrtletje 2015

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za drugo četrtletje 2015.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za drugo četrtletje 2015 znašajo:

 • 1,350 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
 • 1,398 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
 • 1,231 EUR/l za dizelsko gorivo,
 • 0,888 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
 • 0,652 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
 • 0,627 EUR/l za UNP – avtoplin.

V drugem četrtletju 2015 so v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014 povprečne maloprodajne cene pri vseh naftnih naftnih derivatih nižje, in sicer:

 • neosvinčen motorni bencin 95 za 8,8 %,
 • neosvinčen motorni bencin 98 za 7,7 %,
 • dizelsko gorivo za 9,9 %,
 • kurilno olje ekstra lahko KOEL za 12,6 %,
 • industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 21,6 % in
 • UNP – avtoplin za 16,7 %.

Kljub temu, da so v drugem četrtletju 2015 pri vseh naftnih derivatih, razen za UNP – avtoplin pri prispevku URE (učinkovita raba energije), ostali prispevki višji kot v drugem četrtletju 2014, so zaradi nižjih svetovnih cen, nižje tudi maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji.


V primerjavi s prvim četrtletjem 2015, so v drugem četrtletju 2015 povprečne maloprodajne cene višje pri:

 • neosvinčenem motornem bencinu 95 za 5,0 %,
 • neosvinčenem motornem bencinu 98 za 6,0 %,
 • dizelskem gorivu za 2,7 %,
 • kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 4,3 % in
 • industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 7,4 %.

Pri UNP – avtoplinu pa je povprečna maloprodajna cena v drugem četrtletju 2015 v primerjavi s prvim četrtletjem 2015 nižja za 3,2 %.

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika