Novica

Cene naftnih derivatov za 3. četrtletje 2018 v Sloveniji narasle

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 3. četrtletju (julij - september) 2018 glede na preteklo četrtletje kot tudi v obdobju enega leta povišale. Maloprodajne cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) so v enem letu porasle za 9 %, 98 in več-oktanskega bencina za 10 %, dizelskega goriva za 12 %, kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) za 26 % in UNP - avtoplina za 4 %.

Razlog za višje maloprodajne cene so višje borzne cene naftnih derivatov ter spremembe tečaja €/USD.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. četrtletje (julij - september) leta 2018.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 3. četrtletje leta 2018 znašajo:

  • 1,350 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,485 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 in več oktanski (NMB 98),
  • 1,288 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,965 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,734 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,658 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov so se v 3. četrtletju 2018 glede na predhodno četrtletje (2. četrtletje 2018) povišale; in sicer so bile višje za 2 % pri bencinu (NBM 95 in NMB 98) in pri dizelskem gorivu, za 5 % pa so bile višlje pri KOEL in UNP - avtoplinu.

V obdobju enega leta (3. četrtletje 2018 glede na 3. četrtletje 2017) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale; in sicer pri NMB 95 za 9 %, pri NMB 98 za 10 %, pri dizelskem gorivu za 12 %, pri KOEL za 26 %, pri industrijskem kurilnem olju za 20 % in pri UNP – avtoplinu za 4 %. Razlog za povišanje maloprodajnih cen na letnem nivoju so višje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 26 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 27 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 32 % pri dizelskem gorivu, za 40 % pri kurilnemu olju (KOEL), za 24 % pri industrijskem kurilnem olju in za 5 % pri UNP - avtoplinu.

Dajatve na neto cene (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) se v obdobju enega leta za vse derivate nise spremenile. Naspotno pa je prišlo do spremembe pri trošarini, ki se je 22. 5. 2018 znižala za bencinsko in dizelsko gorivo, kar je v enoletnem obdobju prispevalo k 6 % znižanju pri bencinskem gorivu (NMB 95 in NMB 98) in 8 % znižanju te postavke pri dizelskem gorivu.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov so bile z 12. aprilom 2016 iz regulacije izvzete neto cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji. Od 9. novembra 2016 pa se tudi neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji, določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Podrobnejši prikaz celotne strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji po četrtletjih je za obdobje od leta 2008 dalje objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2023 Portal Energetika