Novica

Cene naftnih derivatov za drugo četrtletje 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 2. četrtletju (april - junij) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 9 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 6 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih narasla za 6 %.

Nabavne cene naftnih derivatov so na visoki ravni in so že presegle nivo cen pred naftno krizo leta 2020.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 2. četrtletje (april - junij) leta 2021.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 2. četrtletju 2021 znašale:

  • 1,186 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,339 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,216 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,949 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,659 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene naftnih derivatov v 2. četrtletju 2021 so se v obdobju treh mesecev (glede na 1. četrtletje 2021) povišale. Cena NBM-95 in NMB-98 je bila višja za 9 %, dizelskega goriva za 7 %, UNP – avtoplina za 6 % in cena KOEL višja za 6 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, saj so se cene goriv brez davkov in dajatev glede na preteklo četrtletje povišale za 17 % pri NBM-95, za 15 % pri NMB-98, za 13 % pri dizelskem gorivu in za 8 % pri UNP – avtoplinu in KOEL. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 2. četrtletju 2021 niso spremenjali oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Prav tako se v opazovanem obdobju ni spreminjala trošarina.

Gledano na letni ravni so se referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v obdobju enega leta (2. četrtletje 2021 glede na 2. četrtletje 2020) zvišale pri NMB-95 za 17 %, pri NMB-98 za 16 %, pri dizelskem gorivu za 21 %, pri KOEL za 35 % in pri UNP – avtoplinu za 12 %. Cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta narasle za 83 % pri NMB 95, za 62 % pri NMB 98, za 59 % pri dizelskem gorivu, za 57 % KOEL in za 15 % pri UNP – avtoplinu. Vlada RS je spremembe na nabavnem trgu do popolne liberalizacije cen (do 31. 9. 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 2. četrtletju 2021 nižja za 21 %, za dizelsko gorivo pa nižja za 7 % glede na stanje izpred enega leta.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti od leta 2008 dalje.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika