Novica

Cene naftnih derivatov za drugo tromesečje 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 2. tromesečju (april - junij) 2019 večinoma zvišale. Glede na preteko tromesečje so bile maloprodajne cene pogonskega goriva 95 - oktanskega bencina višje za 9 %, 98 in več - oktanskega bencina za 8 % in dizelskega goriva za 3 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih porasla za 5 %.

Spremembi maloprodajnih cen so botrovale razmere na nabavnem trgu energentov.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 2. tromesečje (april - junij) leta 2019.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 2. tromesečju 2019 znašale:

  • 1,330 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,462 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,271 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,972 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,818 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,638 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (2. tromesečje 2019 glede na 2. tromesečje 2018) so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov povišale, in sicer NMB 98 za 1 %, kurilno olje za 5 %, industrijsko kurilne olje  za 16 % in UNP – avtoplin za 2 %. Maloprodajne cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) in dizelskega goriva so ostale na enaki ravni kot pred letom dni.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, kjer so se cene brez dajatev v obdobju enega leta za 3 % povišale pri bencinskem gorivu in UNP - avtoplinu, za 4 % pri dizelskem gorivu in za 8 % pri kurilnem olju za ogrevanje.

Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) se v opazovanem obdobju enega leta za vse derivate niso spremenili oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Z namenom nevtralizacije prekomerne rasti cen surove naftne na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar je Vlada RS v drugi polovici maja 2018 znižala trošarino na neosvinčen motorni bencin in dizelsko gorivo. V obdobju enega leta se je to odražalo z znižanjem postavke trošarine pri bencinskem gorivu za 3 % in pri dizelskem gorivu za 4 %.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 2. tromesečju 2019 so bile višje tudi glede na preteklo tromesečje (januar - marec 2019); in sicer za 9 % pri NBM 95, za 8 % pri NMB 98, za 3 % pri dizelskem gorivu in za 5 % pri KOEL. Zgolj maloprodajna cena UNP - avtoplina je bila za 1 % nižja.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika