Novica

Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 1. četrtletju (januar - marec) 2020 večinoma znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 1 %, dizelskega goriva pa za 2 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih padla za 4 %.

Strm padec cen nafte konec marca se bo znatneje odrazil na maloprodajnem trgu v drugem četrtletju 2020.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2020.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 1. četrtletju 2020 znašale:

  • 1,272 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,395 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,228 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,932 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,625 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (1. četrtletje 2020 glede na 1. četrtletje 2019) so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov zvišale pri NMB 95 za 4 %, pri NMB 98 za 3 % in pri KOEL za 1 %. Na drugi strani so bile povprečne maloprodajne cene dizelskega goriva nižje za 0,5 % in UNP – avtoplina za 3 %.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, kjer so se cene brez dajatev v obdobju enega leta za 9 % povišale pri NMB 95, za 5 % pri NMB 98 in za 1 % pri KOEL, nasprotno pa so bile nižje za 1 % pri dizelskem gorivu in za 4 % pri UNP – avtoplinu.

Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) se v opazovanem obdobju enega leta za vse derivate niso spremenili oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Prav tako se v obdobju enega leta ni spremenila trošarina.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 1. četrtletju 2020 so bile glede na preteklo četrtletje (oktober - december 2019) nižje; in sicer za 1 % pri bencinskem gorivu (NBM 95 in NMB 98), za 2 % pri dizelskem gorivu in za 4 % pri KOEL. Zgolj maloprodajna cena UNP – avtoplina se je v zadnjih treh mesecih povišala za 8 %.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika