Novica

Cene naftnih derivatov za prvo tromesečje 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 1. četrtletju (januar - marec) 2019 večinoma znižale. V enoletnem obdobju so bile maloprodajne cene 95 - oktanskega bencina nižje za 6 %, 98 in več - oktanskega bencina za 3 % in UNP - avtoplina za 2 %. Maloprodajna cena dizelskega goriva je ostala na ravni izpred leta dni, medtem ko se je cena kurilnega olja za ogrevanje v enoletnem obdobju povišala za 6 %.

Spremembi maloprodajnih cen so botrovale razmere na nabavnem trgu energentov.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2019.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 1. četrtletju 2019 znašale:

  • 1,219 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,358 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,234 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,925 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,776 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,646 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (1. četrtletje 2019 glede na 1. četrtletje 2018) so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov znižale pri NMB 95 za 6 %, pri NMB 98 za 3 % in pri UNP – avtoplinu za 2 %. Maloprodajne cene dizelskega goriva so ostale na enaki ravni kot pred letom dni. Na drugi strani so bile povprečne maloprodajne cene kurilnega olja višje za 6 %, industrijskega kurilnega olja pa višje za 14 %.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, kjer so se cene brez dajatev v obdobju enega leta za 7 % znižale pri bencinskem gorivu NMB 95 in za 3 % pri UNP- avtoplinu, nasprotno pa so bile pri dizelskem gorivu višje za 6 %.

Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) se v opazovanem obdobju enega leta za vse derivate niso spremenili oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Z namenom nevtralizacije prekomerne rasti cen surove naftne na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar je Vlada RS v drugi polovici maja 2018 znižala trošarino na neosvinčen motorni bencin in dizelsko gorivo. V obdobju enega leta se je to odražalo z znižanjem postavke trošarine pri bencinskem gorivu za 6 % in pri dizelskem gorivu za 8 %.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 1. tromesečju 2019 so bile nižje tudi glede na preteklo tromesečje (oktober - december 2018); in sicer za 7 % pri bencinskem gorivu NBM 95, za 6 % pri NMB 98 in za 7 % pri dizelskem gorivu, pri KOEL in pri UNP - avtoplinu.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika