Novica

Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2020 stabilizirale. Cene pogonskih goriv (bencina, dizelskega goriva in avtoplina) se v primerjavi s preteklim četrtletjem niso povišale, nasprotno pa je maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje v treh mesecih porasla za 14 %.

Čertletje je zaznamovala vladna trošarinska politika za stabilizacijo maloprodajnih cen bencinskega in dizelskega goriva.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 3. četrtletje (julij - september) leta 2020.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 3. četrtletju 2020 znašale:

  • 1,005 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,149 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,003 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,801 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,575 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene naftnih derivatov v 3. četrtletju 2020 se v obdobju treh mesecev (glede na 2. četrtletje) niso bistveno spremenile. Cena NBM 95 je bila nižja za 1 %, ceni NMB 98 in dizelskega goriva sta bili nespremenjeni, cena UNP – avtoplina pa je bila za 2 % nižja. Zgolj cena KOEL je bila za 14 % višja.

Cene goriv brez davkov in dajatev v Sloveniji so bile v 3. četrtletju 2020 precej višje, saj so se glede na preteklo četrtletje povišale za 32 % pri NBM 95, za 23 % pri NMB 98, za 18 % za dizelsko gorivo in za 23 % pri KOEL. Vlada RS je spremembe na nabavnem trgu sproti kompenzirala s prilagajanjem trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo, tako da je ostala malopodajna cena NMB 95 in dizelskega goriva na prodajnih mestih z regulirano ceno natanko 1,000 EUR/liter. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 3. četrtletju nižja za 20 %, za dizelsko gorivo pa nižja za 15 % glede na preteklo četrtletje. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 3. četrtletju 2020 niso spremenjali oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018.

Izrazit padec cen zaradi naftne krize v drugi četrtini leta se je odražal na znižanju cen na letnem nivoju. Tako so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v 3. četrtletju 2020 glede na 3. četrtletje 2019 znižale pri NMB 95 za 23 %, NMB 98 za 19 %, dizelskega goriva za 19 %, KOEL za 16 % in UNP – avtoplina za 3 %. Cene brez davkov in dajatev v Sloveniji so v obdobju enega padle za 27 % pri NMB 95, za 20 % pri NMB 98, za 28 % pri dizelskem gorivu, za 22 % KOEL, in za 4 % pri UNP – avtoplinu.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti od leta 2008 dalje.

Povezana na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika