Novica

Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2021 povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva višje za 6 %, dizelskega goriva za 7 % in UNP – avtoplina za 8 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih dvignila za 6 %.

Nabavne cene bencinskega goriva so se v devetih mesecih leta 2021 povišale za 60 %, dizelskega goriva pa za več kot 50 %.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 3. četrtletje (julij - september) leta 2021.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 3. četrtletju 2021 znašale:

  • 1,261 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,433 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,300 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 1,004 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,708 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene naftnih derivatov v 3. četrtletju 2021 so se v obdobju treh mesecev (glede na 2. četrtletje 2021) povišale. Cena NBM-95 in NMB-98 je bila višja za 6 % oz. 7 %, dizelskega goriva za 7 %, UNP – avtoplina za 8 % in cena KOEL višja za 6 %. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, saj so se cene goriv brez davkov in dajatev glede na preteklo četrtletje povišale za 11 % pri NBM-95 in NMB-98, za 13 % pri dizelskem gorivu, za 10 % pri UNP – avtoplinu ter za 8 % pri KOEL. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 3. četrtletju 2021 niso spremenjali, saj so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Prav tako se v opazovanem obdobju ni spreminjala trošarina.

Gledano na letni ravni so se referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v obdobju enega leta (3. četrtletje 2021 glede na 3. četrtletje 2020) zvišale pri NMB-95 za 26 %, pri NMB-98 za 25 %, pri dizelskem gorivu za 30 %, pri UNP – avtoplinu za 23 % in pri KOEL za 25 %. Cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta narasle za 55 % pri NMB 95, za 47 % pri NMB 98, za 53 % pri dizelskem gorivu, za 31 % pri UNP – avtoplinu in za pri 38 % KOEL. Vlada RS je spremembe na nabavnem trgu do popolne liberalizacije cen (do 1. 10. 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine za bencinsko in dizelsko gorivo. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 3. četrtletju 2021 nižja zgolj še za 1 %, za dizelsko gorivo pa višja za 9 % glede na stanje izpred enega leta.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti od leta 2008 dalje.

Povezava na statistične podatke

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika