Novica

Cene naftnih derivatov za tretje četrtletje 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov v Sloveniji so se v 3. četrtletju (julij - september) 2023 večinoma povišale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega in dizelskega goriva višje za 7 %, kurilnega olja pa višje za 8 %. Maloprodajna cena UNP – avtoplina se je v treh mesecih znižala za 3 %.

Maloprodajne cene naftnih derivatov so bile nižje kot pred letom dni.

Direktorat za energijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 3. četrtletje (juilij - september) leta 2023.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 3. četrtletju 2023 znašale:

  • 1,518 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,811 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,561 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
  • 1,905 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
  • 1,109 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (ELKO),
  • 0,875 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v 3. četrtletju 2023 so se v obdobju treh mesecev (glede na 2. četrtletje 2023) večinoma zvišale. Zgolj maloprodajne cene UNP – avtoplina so bile nižje za 3 %, medtem ko so se cene ostalih naftnih derivatov zvišale. Maloprodajna cena za NBM-95 bencinskega goriva je bila višja za 7 %, NMB-98 goriva višja za 6 %, Dizel Standard goriva višja za 7 %, Dizel Premium goriva višja za 4 %, maloprodajna cena ELKO pa višja za 8 %.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so bile mnaj ugodnejše razmere na nabavnem trgu energentov, saj je cena surove nafte (Brent Crude Oil) v 3. četrtletju 2023 znašala povprečno 86 USD na sodček, kar je bilo 11 % več kot v 2. četrtletju 2023. V tem četrtletju je bila značilna krepitev USD proti EUR. Posledično so se neto cene goriv (brez davkov in dajatev) glede na preteklo četrtletje zvišale za +5 % pri NBM-95 in NMB-98, za +9 % pri Dizel Standard, za +5 % pri Dizel Premium ter za +8 % pri ELKO, medtem ko se se znižala za -3 %pri UNP – avtoplinu. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 3. četrtletju 2023 povišali, saj se je maja 2023 iztekel interventni ukrep ukinitve plačevanja okoljske dajatve CO2 za motorni bencin, dizelsko gorivo in ELKO. CO2 dajatev je bila v 3. četrtletju ponovno obračunana v polni višini.

Vlada je razmere na trgu naftnih derivatov izkoristila za prilagajanje višine trošarin z namenom ohranjanja dostopnosti maloprodajnih cen, v luči javno finančne vzdržnosti pa uravnavala normalizacijo prilivov v državni proračun. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 3. četrtletju 2023 v povprečju višja za +5 %, za dizelsko gorivo nižja za -2 % in za KOEL nižja za -8 % glede na trošarino v 2. četrtletju 2023.

K blažitvi maloprodajnih cen je prispevala nadaljnja regulacija cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest in regulacija cen ELKO, ki je v veljavi od 21. junija 2023.

Referenčne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov so se na letni ravni znižale. V obdobju enega leta (3. četrtletje 2023 napram 3. četrtletje 2022) se je tako maloprodajna cena NMB-95 znižala za -5 %, NMB-98 za -9 %, Dizel Standard za -11 %; Dizel Premium za -10 % in UNP - avtoplina za -13 %. Največje znižanje maloprodajne cene na letni ravni je evidentirano pri ELKO, kjer je bila cena za končne potrošnike nižja za četrtino (-24 %). Neto cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta upadle za -18 % pri NMB-95, za -19 % pri NMB-98, za -27 % pri Standard Dizel, za -21 % pri Dizel Premium, za -15 % pri UNP - avtoplinu in za -33 % pri ELKO.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Povezava na statistične podatke

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika