Novica

Podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada RS je na 103. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero se za obdobje enega leta podaljšuje trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv (neosvinčen motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ter cene ekstra lahkega kurilnega olja. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 66/2023.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

Vlada z uredbo nadaljuje z regulacijo drobnoprodajne cene 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) in dizla izven avtocest in hitrih cest, saj se določbe ne uporabljajo za oblikovanje cen obeh pogonskih goriv, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR, tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v eurih/liter (Δt (Bio-)), ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Modelska cena ekstra lahkega kurilnega olja se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen mineralnega naftnega derivata na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR v 14-dnevnem obdobju.

Marže trgovcev so v skladu z uredbo omejene na največ 0,0983 evra za liter dizla, največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter ekstra lahkega kurilnega olja.

Uredba začne veljati 21. junija 2023 in velja eno leto.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika