Novica

Cene naftnih derivatov za tretje tromesečje 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se na nacionalnem nivoju v 3. tromesečju (julij - september) 2019 znižale. Glede na preteko tromesečje so bile maloprodajne cene pogonskega goriva 95 - oktanskega bencina nižje za 2 %, 98 in več - oktanskega bencina za 3 % in dizelskega goriva za 2 %. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje je v treh mesecih padla za 2 %.

Spremembi maloprodajnih cen so botrovale razmere na nabavnem trgu energentov.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 3. tromesečje (julij - september) leta 2019.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije so v 3. tromesečju 2019 znašale:

  • 1,299 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,425 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,241 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,951 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,813 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,595 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (3. tromesečje 2019 glede na 3. tromesečje 2018) so se povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov znižale, in sicer bencinskega goriva (NMB 95 in NMB 98) za 4 %, dizelskega goriva za 4 %, kurilnega olja za 1 % in UNP – avtoplin za 10 %. Zgolj maloprodajna cena industrijskega kurilnega olja se je v enoletnem obdobju povišala za 11 %.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so razmere na nabavnem trgu energentov, kjer so se cene brez dajatev v obdobju enega leta za 7 % znižale pri bencinskem gorivu, za 6 % pri dizelskem gorivu, za 2 % pri kurilnem olju za ogrevanje in za 12 % pri UNP - avtoplinu.

Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) se v opazovanem obdobju enega leta za vse derivate niso spremenili oz. so ostali na ravni postavk iz leta 2018. Prav tako se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila trošarina.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 3. tromesečju 2019 so bile nižje tudi glede na 2. tromesečje (april - junij 2019); in sicer za 2 % pri NBM 95, za 3 % pri NMB 98, za 2 % pri dizelskem gorivu in za 2 % pri KOEL. Maloprodajna cena UNP - avtoplina je bila za 7 % nižja.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika