Novica

Cene večine naftnih derivatov v Sloveniji v 2. četrtletju 2016 višje

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 2. četrtletje 2016. Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji so se v 2. četrletju (april - junij) 2016 zvišale.

Na voljo je 6 mio EUR nepovratnih sredstev.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. četrtletje (april - junij) leta 2016.
 

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 2. četrtletje leta 2016 znašajo:

  • 1,205 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,261 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 9 (NMB 98),
  • 1,079 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,714 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,503 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,547 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (2. četrtletje 2016 glede na 2. četrtletje 2015) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov znižale, in sicer pri NMB 95 za 10,7 %, pri NMB 98 za 9,8 % pri dizelskem gorivu za 12,4 %, pri KOEL za 19,6 %, pri industrijskem kurilnem olju za 22,8 % in pri UNP – avtoplinu za 12,8 %.


Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje neto cene brez davkov in dajatev, ki so se v obdobju enega leta znižale za 23 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 20 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 27 % pri dizelskem gorivu, za 32 % pri kurilnemu olju (KOEL), za 22 % pri industrijskem kurilnem olju ter za 21 % pri UNP - avtoplinu. Na drugi strani so se v enoletnem obdobju dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za bencinsko gorivo znižale za 3 %, za dizelsko gorivo zvišale za 3 %, za kurilno olje zvišale za 0,2 % ter za industrijsko kurilno olje zvišale za 0,1 %. Trošarina na liter bencinskega goriva se je v opazovanem obdobju zvišala za 2 %, za dizelsko gorivo zvišala za 5 %, za KOEL pa je bila višja za 49 %.

 
Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 2. kvartalu 2016 so bile višje glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2016), in sicer za 4,9 % pri NBM 95, za 5,2 % pri NMB 98, za 7,4 % pri dizelskem gorivu, za 6,6 % pri KOEL ter za 5,8 % pri industrijskem kurilnem olju. Pri UNP-avtoplinu so se znižale za 4,4 %.


Z 9. aprilom 2016 je začela veljati nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po kateri so se iz regulacije izvzele cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO). Naslednji korak je liberalizacija cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih ob avtocestah.


Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih derivatov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika