Novica

Cene zemeljskega plina na maloprodajnem trgu za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za leto 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2020 znašala 57 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni povišala, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 34 EUR/MWh, kar je 10 % manj kot leta 2019.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju nižja za 13 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje (oktober - december) 2020 in celotno leto 2020.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2020 znašala 56,7 EUR/MWh, kar je enako kot je znašala povprečna cena v letu 2019.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega znižala za 5 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2020 znašala 14,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 10 %. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2020 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v letu 2020 prav tako ni povišala.

V letu 2020 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 44,8 %, delež omrežnine 25,4 %, delež dajatev 8,7 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2020 znašala 33,7 EUR/MWh in je bila za 10 % nižja kot leta 2019.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 19,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 13 %. Omrežnina je v letu 2020 znašala 4,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 5 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2020 zaračunane dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo na enaki ravni kot leta 2019. Zaračunana trošarina je v letu 2020 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 7 % manj kot leto prej.

V letu 2020 je delež tržne postavke cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 69,8 %, delež omrežnine 17,5 %, delež dajatev 9,9 % in delež trošarine 2,8 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce so na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema dostopne v časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika